Esthetisch Organiseren

Opslaan Vasthouden Terugvinden

Hierbij vragen wij ons af  of de oplossing van een probleem niet in het opzoeken van de schoonheid kan liggen. Als mensen iets echt heel mooi vinden, zijn ze dan niet eerder geneigd iets te gaan doen?

De esthetische organisatie is een aantrekkelijke proeftuin voor degene die gelooft dat je met elkaar meer kunt bereiken dan alleen; die zich realiseert dat de genoegens van het samenspel voor de solist verborgen blijven.

De esthetische organisatie is een oase voor de spelende mens die zijn ambities met anderen deelt en zich even goed door hen laat inspireren.