Redressing the Balance

Opslaan Vasthouden Terugvinden

Het evenwicht herstellen. Minder regels en procedures. Minder dashboards met meters; minder thermometers en meer betrokkenheid op basis van collectieve ambitie. Samen willen we het en daarom doen we het.

Juist bij de professionals zien wij steeds meer die collectieve ambitie terugkomen.  Aan de ene kant de persoonlijke waarden (de personal values), aan de andere kant de organisatiewaarden (de organizational values) en in het verzamelgebied van die twee cirkels de gemeenschappelijke waarden (de shared values), de collectieve ambitie.

Lucht en Water van M.C. Escher

Zij hebben schaarse kennis en kunnen op veel plaatsen terecht. Bovendien is het een relevante doelgroep om over te denken, want hun aandeel neemt alleen maar toe. Had tot voor kort 30% HBO- of wetenschappelijk onderwijs genoten, inmiddels is dat al 40% geworden. En dat percentage potentiële professionals zal in de komende decennia alleen maar gaan toenemen, luidt de verwachting.

HBO/VWO afgestudeerden kiezen vandaag de dag bewust voor de ene of de andere organisatie. Het is niet bijzonder dat een professional van Amsterdam naar bijvoorbeeld Maastricht reist, als hij daar meer uitdaging en betrokkenheid vindt.

De vraag die met name belangrijk is: past deze organisatie wel bij mij? Het is voor iedere organisatie dan ook belangrijk om continu met elkaar over de collectieve ambitie te communiceren en die te actualiseren. Wat willen we als organisatie zijn om mensen aan ons te binden?