Verspilling

Opslaan Vasthouden Terugvinden

Er zijn 7 soorten van verspilling volgens (TPS) Lean.

Lean komt oorspronkelijk bij de autofabrikant Toyota vandaan. Zij hebben daar het Toyota Production System (TPS) ontwikkeld. Het ideaal van Toyota is dat de klant bij de fabriek komt en gelijk kan wegrijden die ter plekke aan de wens van deze klant is geproduceerd. Het ideaal is niet gerealiseerd maar door steeds volgens hun eigen TPS te werken, hebben zij het wel benaderd. In de volksmond noemen wij dit Lean. De term verspilling heeft een basale associatie die niet positief is. Hier hoort de associatie te zijn dat er activiteiten zijn die niet bijdragen aan produceren van waarde voor de klant. Met Lean zoek je de verspilling op. Er zijn zeven soorten van verspilling

Overproductie

Meer produceren dan noodzakelijk levert verspilling op, omdat het beslag legt op het bedrijfskapitaal. Bij eindproducten bestaat er daarnaast nog het risico dat het niet verkocht wordt.

Wachtende medewerkers

Een groot verschil tussen doorlooptijd en bewerkingstijd kan ontstaan door het feit dat medewerkers wachten op de voorafgaande stap . Het kan duiden op een inefficiënte werkvolgorde juist werktoedeling.  Soms is de duur van een bewerking verkeerd ingeschat, of de grenzen van een taak zijn zeer kort. Dit herken je aan een team dat duimen aan het draaien is terwijl een ander team zich helemaal suf werkt.

Transport

Dit kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de teams te ver van elkaar verwijderd zijn. Maar meestal is het omdat de afdelingen conform het proces functioneel bij elkaar zijn geplaatst, terwijl je de verspilling voorkomt als je juist die afdelingen bij elkaar plaats conform de volgorde die het product aflegt om te worden bewerkt.

Onnodige bewerkingen

Een goed voorbeeld hiervan is dat afdelingen kopieën maken en deze in het papieren archief bewaren, terwijl er gewoon een digitaal archief is.

Onnodige voorraden

Lean onderscheid drie soorten voorraden:

  • Grondstoffen en ruwe materialen
  • Tussenvoorraden
  • Eindproducten

In veel processen zijn tussenvoorraden onvermijdelijk. Om nu te weten of het hier om verspilling gaat dien je goed te kijken naar het soort proces, de aard van de klanten en de klantvraag (is die voorspelbaar) en van de omvang van de voorraad.

Overbodige handelingen door medewerkers

Door goed te kijken naar de handelingen van de medewerker op de werkplek, wordt zichtbaar welke handelingen een bijdrage leveren aan de waarde voor de klant en welke niet. Zo kan een werkplek  zo zijn ingericht dat medewerkers teveel moeten lopen of juist tillen.

Uitval

Eigenlijk is er sprake van uitval als een processtap niets heeft aan wat de voorafgaande processtap aanlevert. Dit komt bijvoorbeeld door fouten, slecht bewerkte halffabrikaten of door een beschadiging.